Trending Keywords

Christchurch New Zealand
Brenton Tarrant
James Gunn
Prime Minister Jacinda Ardern
Match Day
New Zealand Prime Minister
Kareem Hunt
Lori Loughlin
Model Y
International Criminal Court
Al Noor
Guardians of the Galaxy 3
Ethiopian Airlines
Tyreek Hill
Lilly Singh
One of New Zealand's Darkest Days
Bomb Cyclone
Pi Day
Beto O'Rourke
Islamic Center
Westfield Century City
SEC Tournament
Galaxy Vol
Odell Beckham Jr
Olivia Jade
CEO Martin Winterkorn
Captive State
Facebook Youtube
Music Awards
Hudson Yards
Players Championship
ACC Tournament
Big Ten Tournament
Cesar Sayoc
Louis Tomlinson
Wonder Park
Connecticut Supreme Court
Addis Ababa
Ryan Tannehill
Operation Varsity Blues
Full House
Sunshine Week
Youth Climate
President Donald Trump
Dead Cow
Sesame Street
Carson Daly
Madeleine McCann
St Paddy
World Wide Web
March Madness
House Speaker Nancy Pelosi
Women's History Month
Green New Deal
Federal Aviation Administration
New Zealand Shooting
Ohio State
Michigan State
Captain Marvel
World Cup
Zion Williamson
New Zealand's Christchurch
Missouri River
Rosario Dawson
NCAA Tournament
European Union
Rick Gates
State Mike Pompeo
Theresa May
Fuller House
International Space Station
Lion Air
Spring Break
Sandy Hook
Golden State
Tucker Carlson
Wells Fargo
New England Patriots
Rep Ilhan Omar
Trinity Love Jones
Paul Manafort
Johnny Lam Jones
Social Security
Silicon Valley
Tel Aviv
Florida State
American Legion
Elizabeth Warren
NCAA Division
Rep Alexandria Ocasio-Cortez
Democratic Party
Game of Thrones
Saturday Night Live
Antonio Brown
Dick's Sporting Goods
Daylight Saving Time
Boeing Max
TPC Sawgrass
Girl Scouts
Vice President Mike Pence
More Hot Topics
Show me NEWS 'bout

from

Y drefn gyllido newydd i fyfyrwyr yn hael, meddai'r Ysgrifennydd Addysg, ond pryderon y bydd myfyrwyr yn wynebu mwy o ddyledion. [Read More]
Y drefn gyllido newydd i fyfyrwyr yn fwy hael na chynlluniau gweddill y DU, medd yr Ysgrifennydd Addysg, ond mae rhai yn ofni y bydd... [Read More]
Wales' new student finance system is kicking in but will graduates end up in more debt? [Read More]
Wales' new student finance system is kicking in but will graduates end up in more debt? [Read More]
Y mwyafrif o ddarparwy prentisiaethau uwch ddim yn eu rheoli'n dda nac yn ateb anghenion cyflogwyr, yn ôl arolygwyr addysg Estyn. [Read More]
Galw ar bob unigolyn sy'n siarad Cymraeg i helpu Llywodraeth Cymru gyda'u nod o gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr. [Read More]
Er bod 'llawer i ymfalchïo ynddo' o fewn y system addysg, adroddiad Estyn yn mynegi pryder nad yw sgiliau digidol disgyblion yn gwella ddigon. [Read More]
A union believes some students are taken out of school so their grades do not count towards targets. [Read More]
Dim ond ar ôl diwygio addysg mewn ysgolion yng Nghymru y bydd camau sylweddol yn cael ei gwneud, yn ôl prif arolygydd Estyn. [Read More]
The way children are taught in Welsh schools will be overhauled by 2022. [Read More]
Canlyniadau arholiadau TGAU eleni'n dangos gostyngiad pellach yng nghyfradd y graddau rhwng A* i C. [Read More]
Canlyniadau arholiadau TGAU eleni'n dangos gostyngiad pellach yng nghyfradd y graddau rhwng A* i C. [Read More]
There have been far fewer pupils taking their GCSEs early, as thousands of teenagers wait for their results. [Read More]
Cwymp o 13% yn nifer y cofrestriadau arholiadau TGAU, all "gael effaith ar y canlyniadau dros Gymru". [Read More]
Cwymp o 13% yn nifer y cofrestriadau arholiadau TGAU, all "gael effaith ar y canlyniadau dros Gymru". [Read More]
Lefelau perfformiad A* ac A yng Nghymru bellach fwy neu lai yr un fath â'r canran drwy'r DU, ar ôl bod ar ei hôl ers... [Read More]
More students have got the very top grades at A-level in Wales - the best for nearly a decade. [Read More]
Miloedd o fyfyrwyr Safon Uwch ar hyd a lled Cymru'n cael eu canlyniadau, yn y gobaith o fynd ymlaen i addysg uwch. [Read More]
Will offering too many university places which don't depend on A-level grades drive down standards? [Read More]
Pennaeth un coleg yng Nghymru'n dweud bod nifer y cynigion diamod sy'n cael eu gwneud gan brifysgolion Cymru yn tanseilio'r system addysg. [Read More]
Jump To:
ACC Tournament - Addis Ababa - Al Noor - American Legion - Antonio Brown - Beto O'Rourke - Big Ten Tournament - Boeing Max - Bomb Cyclone - Brenton Tarrant - CEO Martin Winterkorn - Captain Marvel - Captive State - Carson Daly - Cesar Sayoc - Christchurch New Zealand - Connecticut Supreme Court - Daylight Saving Time - Dead Cow - Democratic Party - Dick's Sporting Goods - Elizabeth Warren - Ethiopian Airlines - European Union - Facebook Youtube - Federal Aviation Administration - Florida State - Full House - Fuller House - Galaxy Vol - Game of Thrones - Girl Scouts - Golden State - Green New Deal - Guardians of the Galaxy 3 - House Speaker Nancy Pelosi - Hudson Yards - International Criminal Court - International Space Station - Islamic Center - James Gunn - Johnny Lam Jones - Kareem Hunt - Lilly Singh - Lion Air - Lori Loughlin - Louis Tomlinson - Madeleine McCann - March Madness - Match Day - Michigan State - Missouri River - Model Y - Music Awards - NCAA Division - NCAA Tournament - New England Patriots - New Zealand Prime Minister - New Zealand Shooting - New Zealand's Christchurch - Odell Beckham Jr - Ohio State - Olivia Jade - One of New Zealand's Darkest Days - Operation Varsity Blues - Paul Manafort - Pi Day - Players Championship - President Donald Trump - Prime Minister Jacinda Ardern - Rep Alexandria Ocasio-Cortez - Rep Ilhan Omar - Rick Gates - Rosario Dawson - Ryan Tannehill - SEC Tournament - Sandy Hook - Saturday Night Live - Sesame Street - Silicon Valley - Social Security - Spring Break - St Paddy - State Mike Pompeo - Sunshine Week - TPC Sawgrass - Tel Aviv - Theresa May - Trinity Love Jones - Tucker Carlson - Tyreek Hill - Vice President Mike Pence - Wells Fargo - Westfield Century City - Women's History Month - Wonder Park - World Cup - World Wide Web - Youth Climate - Zion Williamson