Trending Keywords

Chris Hansen
Jason Reitman
Jason Spindler
Jayme Closs
To Catch a Predator
Space Force
William Barr
John Engler
House Speaker Nancy
Carol Channing
Rep Steve King
Greg Daniels
Sen Kirsten Gillibrand
Farm Service Agency
Martin Luther King Jr Day
Mason Lowe
British Prime Minister Theresa May
Marty Brennaman
Andrew Wheeler
Paris Jackson
Fat Lady
Jalen Hurts
Nairobi Kenya
Australian Open
Karen Pence
Tad Cummins
AFC Championship
John Bogle
Year Challenge
Michael Jackson
Hasher Jallal Taheb
Steve Carell
Jake Patterson
Valentine's Day
Critics' Choice Awards
M Night Shyamalan
Super Bowl
Manbij Syria
General Services Administration
Notre Dame
Ohio State
Jeff Bezos
Toxic Masculinity
Puerto Rico
February Snap
Senate Judiciary Committee
New England Patriots
Jake Thomas Patterson
House Democrats
Bird Box
New year's Eve
European Union
Royal Opera House
First Data
Carlos Santana
UK Prime Minister
Women's March
Chris Pratt
Saudi Arabia
Supernatural Now
Pro Bowl
New Orleans Saints
College Football Playoff
NFL Draft
Islamic State
Federal Reserve
Environmental Protection Agency
Robert Mueller
Professional Bull
Katelyn Ohashi
May's Brexit
Wells Fargo
Presumpscot River
Philadelphia Eagles
Star Wars
Alexandria Ocasio-Cortez
Katherine Schwarzenegger
Homeland Security
Marzieh Hashemi
Bob Costas
American Red Cross
Lady Gaga
Andy Murray
Goldman Sachs
North Korea
Social Security
Lebron James
Vanguard Group
NFC Championship
United Way
Kyler Murray
General Assembly
North American International Auto Show
Clemson Tigers
Motorola Razr
Kansas City Chiefs
Spider-Man Far
Drug Administration
Golden State
Penn State
More Hot Topics
Show me NEWS 'bout

from

Thumbnail
Penaethiaid addysg yn pryderu y gallai addysg rhai disgyblion ddioddef oherwydd diffyg eglurder y cwricwlwm newydd. [Read More]
Thumbnail
Penaethiaid addysg yn pryderu y gallai addysg rhai disgyblion ddioddef oherwydd diffyg eglurder y cwricwlwm newydd. [Read More]
Y drefn gyllido newydd i fyfyrwyr yn hael, meddai'r Ysgrifennydd Addysg, ond pryderon y bydd myfyrwyr yn wynebu mwy o ddyledion. [Read More]
Y drefn gyllido newydd i fyfyrwyr yn fwy hael na chynlluniau gweddill y DU, medd yr Ysgrifennydd Addysg, ond mae rhai yn ofni y bydd... [Read More]
Wales' new student finance system is kicking in but will graduates end up in more debt? [Read More]
Wales' new student finance system is kicking in but will graduates end up in more debt? [Read More]
Y mwyafrif o ddarparwy prentisiaethau uwch ddim yn eu rheoli'n dda nac yn ateb anghenion cyflogwyr, yn ôl arolygwyr addysg Estyn. [Read More]
Galw ar bob unigolyn sy'n siarad Cymraeg i helpu Llywodraeth Cymru gyda'u nod o gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr. [Read More]
Er bod 'llawer i ymfalchïo ynddo' o fewn y system addysg, adroddiad Estyn yn mynegi pryder nad yw sgiliau digidol disgyblion yn gwella ddigon. [Read More]
A union believes some students are taken out of school so their grades do not count towards targets. [Read More]
Dim ond ar ôl diwygio addysg mewn ysgolion yng Nghymru y bydd camau sylweddol yn cael ei gwneud, yn ôl prif arolygydd Estyn. [Read More]
The way children are taught in Welsh schools will be overhauled by 2022. [Read More]
Canlyniadau arholiadau TGAU eleni'n dangos gostyngiad pellach yng nghyfradd y graddau rhwng A* i C. [Read More]
Canlyniadau arholiadau TGAU eleni'n dangos gostyngiad pellach yng nghyfradd y graddau rhwng A* i C. [Read More]
There have been far fewer pupils taking their GCSEs early, as thousands of teenagers wait for their results. [Read More]
Cwymp o 13% yn nifer y cofrestriadau arholiadau TGAU, all "gael effaith ar y canlyniadau dros Gymru". [Read More]
Cwymp o 13% yn nifer y cofrestriadau arholiadau TGAU, all "gael effaith ar y canlyniadau dros Gymru". [Read More]
Lefelau perfformiad A* ac A yng Nghymru bellach fwy neu lai yr un fath â'r canran drwy'r DU, ar ôl bod ar ei hôl ers... [Read More]
More students have got the very top grades at A-level in Wales - the best for nearly a decade. [Read More]
Miloedd o fyfyrwyr Safon Uwch ar hyd a lled Cymru'n cael eu canlyniadau, yn y gobaith o fynd ymlaen i addysg uwch. [Read More]
Jump To:
AFC Championship - Alexandria Ocasio-Cortez - American Red Cross - Andrew Wheeler - Andy Murray - Australian Open - Bird Box - Bob Costas - British Prime Minister Theresa May - Carlos Santana - Carol Channing - Chris Hansen - Chris Pratt - Clemson Tigers - College Football Playoff - Critics' Choice Awards - Drug Administration - Environmental Protection Agency - European Union - Farm Service Agency - Fat Lady - February Snap - Federal Reserve - First Data - General Assembly - General Services Administration - Golden State - Goldman Sachs - Greg Daniels - Hasher Jallal Taheb - Homeland Security - House Democrats - House Speaker Nancy - Islamic State - Jake Patterson - Jake Thomas Patterson - Jalen Hurts - Jason Reitman - Jason Spindler - Jayme Closs - Jeff Bezos - John Bogle - John Engler - Kansas City Chiefs - Karen Pence - Katelyn Ohashi - Katherine Schwarzenegger - Kyler Murray - Lady Gaga - Lebron James - M Night Shyamalan - Manbij Syria - Martin Luther King Jr Day - Marty Brennaman - Marzieh Hashemi - Mason Lowe - May's Brexit - Michael Jackson - Motorola Razr - NFC Championship - NFL Draft - Nairobi Kenya - New England Patriots - New Orleans Saints - New year's Eve - North American International Auto Show - North Korea - Notre Dame - Ohio State - Paris Jackson - Penn State - Philadelphia Eagles - Presumpscot River - Pro Bowl - Professional Bull - Puerto Rico - Rep Steve King - Robert Mueller - Royal Opera House - Saudi Arabia - Sen Kirsten Gillibrand - Senate Judiciary Committee - Social Security - Space Force - Spider-Man Far - Star Wars - Steve Carell - Super Bowl - Supernatural Now - Tad Cummins - To Catch a Predator - Toxic Masculinity - UK Prime Minister - United Way - Valentine's Day - Vanguard Group - Wells Fargo - William Barr - Women's March - Year Challenge